Ceník

 

  

Ceník poskytované zdravotní péče
Výpis ze zdravotní dokumentace  200,-Kč  
Zdravotní průkaz250,-Kč
Aplikace vakcíny hrazené pacientem150,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti ke zbrojnímu průkazu600,- Kč  
Posudek o zdrav.způsobilosti k řízení mot. vozidel- autoškola350,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel- nad 60 let250,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k výkonu povolání-vstupní500,- Kč
Test okultního krvácení do stolice na vlastní žádost250,- Kč
EKG včetně popisu na vlastní žádost200,- Kč
Lékařské vyjádření na žádost pacienta200,-Kč
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace5,-Kč/str.
  
 

Kontakt

Praktik Marjánka

Poliklinika Pod Marjánkou
PodMarjánkou 1906/12
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel:: 220 580 538 


Kontakt

Praktik Marjánka

Poliklinika Pod Marjánkou
PodMarjánkou 1906/12
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel:: 220 580 538