Ceník

 

Ceník poskytované zdravotní péče  
Výpis ze zdravotní dokumentace100,-Kč
Zdravotní průkaz200,-Kč
Aplikace vakcíny hrazené pacientem100,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti ke zbrojnímu průkazu750,- Kč  
Posudek o zdrav.způsobilosti k řízení mot. vozidel- autoškola250,- Kč
Posudek o zdrav.způsobilosti k řízení mot. vozidel- průběžné300,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel- nad 60 let250,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k výkonu povolání-vstupní350,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k výkonu povolání-periodická250,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k výkonu povolání-výstupní350,- Kč
Test okultního krvácení do stolice na vlastní žádost250,- Kč
EKG včetně popisu na vlastní žádost150,- Kč

 

 

Kontakt

Praktik Marjánka

Poliklinika Pod Marjánkou
PodMarjánkou 1906/12
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel:: 220 580 538 


Kontakt

Praktik Marjánka

Poliklinika Pod Marjánkou
PodMarjánkou 1906/12
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel:: 220 580 538